آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)

info@phenoir.org

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت

ارتباط با ما

راه های ارتباطی با انجمن پدیده شناسی

تماس با ما

شماره تماس انجمن

آدرس انجمن

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)، کد پستی 1419733171، صندوق پستی 6459

گروه واتساپی

به شماره ی موجود در واتسآپ پیام دهید تا عضو گروه واتساپی انجمن پدیده شناسی شوید

093500000000