آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)

info@phenoir.org

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت

برنامه های کنفرانس ها و کارگاه های انجمن

برای ثبت نام در کارگاه ها و کنفرانس های انجمن به شماره های موجود در روی پوستر پیام بدید

وبینار روش های تجزیه و تحلیل داده در پدیده شناسی

دکتر حیدرعلی عابدی، دکتر شهرزاد غیاثوندیان، دکتر علیرضا نیکبخت، دکترحمید پیروی، دکتر نورالدین محمدی

توضیحات: افرادی که مشمول آموزش مداوم نمی باشند، می توانند جهت شرکت در وبینار و دریافت گواهی هزینه ۷۵۰۰۰ تومان را به شماره کارت 6104337603947258 به نام رئیس انجمن پدیده شناسی واریز کرده و رسید آن را جهت دریافت لینک شرکت به phenomenologyiran@gmail.com ایمیل کنند.

لازم به ذکر است، هزینه شرکت در کلیه دوره ها برای اعضا انجمن پدیده شناسی که حق عضویت سالیانه را پرداخت کنند، رایگان می باشد.

لازم است کلیه شرکت کنندگان از طریق لینک زیر ثبت نام خود را قطعی کنند:

گرانمایگی بیان سلامت و حیات و معنویت سلامت و عقلانیت

دکتر سید حبیب نبوی و دکتر محمد علی چراغی

پدیدار شناسی با تمرکز بر روش شناسی ون منن

دکتر الهام نواب

کرامت انسانی در پدیده شناسی

دکتر آرپی مانوکیان