آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)

info@phenoir.org

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت

ثبت نام در انجمن پدیده شناسی

نحوه ی ثبت نام در انجمن

در گام اول  وارد پورتال به آدرس Ima.net.ir/register.aspx شوید و با تکمیل باکس زیر عضو سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی گروه پزشکی شوید :

در گام دوم وقتی که عضو سامانه شدید سپس وارد پروفایل کاربری خود شده و درخواست عضویت در انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران را انتخاب کنید و صفحه ورود اطلاعات مربوط به این انجمن را تکمیل نمائید و منتظر تائید عضویت خود باشید.

به انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران

خوش آمدید