آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)

info@phenoir.org

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت

درباره انجمن پدیده شناسی

...how it starts

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت Health Sciences phenomenology Association (HSPA)

 

هیات موسس و هیات مدیره دور اول:

پدیده شناسی در درجه نخست یک فلسفه و پس از آن یک روش تحقیق کیفی است که در علوم بالینی و پزشکی کاربرد وسیعی دارد و در طی سالهای اخیر از طریق انجام مطالعات کیفی با هدف شنیدن صدای بیمار / مددجو و انسانهایی که باید صدای آنان شنیده شود و به دیدگاه و تجارب زیسته آنان ارج نهاده شود تا از طریق کسب این معرفت و شناخت بدست آمده بتوان با همدلی به آنان خدمات حمایتی مراقبتی و درمانی اثربخش تر ارائه نمود. لذا با همفکری تعدادی از اساتید این حرفه (دکتر نورالدین محمدی- دکتر غیاثوندیان- دکتر نیکبخت نصرآبادی- دکترمهدی گلشنی-دکتر محمدعلی چراغی، دکتر عبدالکریم بهجت پور دزفولی- دکتر محمود شمشیری – دکتر فروغ رفیعی- دکتر طاهره صادقی – دکتر محمد عباسی و دکتر ناصر مظفری) بعنوان هیات موسس، از سال 1390 تلاش جهت تاسیس انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت آغاز گشت و پیش نویس اساسنامه آن تهیه گردید و در 16 دی 1391 به تصویب وزارت بهداشت رسید و انتخابات آن در۱۳۹۲/۱۲/۲۶ با حضور نمایندگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت کشور مجمع عمومی تشکیل و برای انتخاب هیات مدیره رای گیری بعمل آمد و هیات مدیره انجمن و بازرسین آن تعیین گردیدند. اعضای اولین هیات مدیره انجمن علمی پس از شمارش آرا بشرح ذیل تعیین گردیدند:

دکتر نورالدین محمدی عضو و رئیس هیات مدیره دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر شهرزاد غیاثوندیان عضو و نائب رئیس هیات مدیره دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترعلی رضا نیکبخت نصرآبادی عضو هیات مدیره و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر آرپی مانوکیان عضو هیات مدیره

دکتر محمود شمشیری عضو هیات مدیره و دبیر

دکترمحمد عباسی عضو هیات مدیره و خزانه دار

با فعالیتهای پیگیر، انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت موفق به اخذ پروانه و مجوز فعالیت از دفتر انجمنهای علمی وزارت بهداشت گردید.

هیات مدیردوره دوم:

در شهریور ماه سال 1397 انتخابات دومین هیات مدیره انجمن برگزار گردید و اعضای ذیل برای مدت سه سال بعنوان هیات مدیره انجمن انتخاب شدند.

دکتر نورالدین محمدی  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر شهرزاد غیاثوندیان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مسعود فلاحی خشکناب استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،

دکتر حمید پیروی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر محمدعلی چراغی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علی رضا نیکبخت نصرآبادی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حمیدرضا اشراقی فیزیوتراپیست

که در نهایت دکتر شهرزاد غیاثوندیان ، بعنوان رئیس دومین هیات مدیره،

دکتر نیکبخت بعنوان نائب رئیس،

دکتر حمید پیروی بعنوان خزانه دار

و دکتر اشراقی بعنواندبیردومین هیات مدیره انجمن تعیین گردیدند.

هیات مدیره دوم دردی ماه سال 97 کار خود را با پیگیری ثبت شرکت  به منظور دریافت شناسه ملی نمود و اقداماتی جهت اخذ مجوز مجله پدیده شناسی سلامت آغاز نموده است

عمده فعالیتهای انجام شده و در دست اقدام انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت

مطابق اساسنامه مصوب انجمن، ھیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشتهھای علوم سلامت یا رشتهھای مرتبط باشند, می­توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند. افرادی که حائز شرایط زیر باشند, می­توانند به عضویت انجمن درآیند: کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشتهھای علوم انسانی, جامعه شناسی, فلسفه باشند و کلیه افرادی که دارای تحصیلات حوزی می­باشند این موضوع فرصتی را پیش روی انجمن گشوده است که در حال حاضر از 72 رشته گروه علوم پزشکی در این انجمن عضویت پیوسته آنها مورد تائید قرار گرفته است که  گستره آن  کشور بوده. در حال حاضر انجمن با طراحی سایت انگلیسی و برخی تمهیدات توانسته این فرصت را به خارج از مرزهای جغرافیایی نیز توسعه دهد.

  • اخذ مجوز و برگزاری کارگاههای اموزشی و دوره های اموزشی کوتاه مدت و مدون رشته های گروه پزشکی با مجوز وزارت  بهداشت  از  طریق سامانه اموزش مداوم جامعه پزشکی انجمن علمی پدیده شناسی  به ادرس: http://isphs.ircme.ir
  • راه اندازی سایت دو زبانه انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت http://phenoir.org
  • همکاری با معاونت آموزشی در مورد ارایه  راه حل و سیاستگذاری در  معضلات و  مشکلات آموزش پزشکی کشور و ارائه یک پروژه و دریافت گرانت نصر
  • عضویت در مجمع انجمن های علمی علوم پزشکی کشور
  • عقد تفاهم نامه همکاری با دانشکده های پرستاری تهران و ایران که در شروع و انجام تحقیقات کیفی و پدیدارشناسی در کشور پیشرو بوده اند و انجمن حکمت و فلسفه ایران، گروه فلسفه دانشگاه قم- انجمن علمی پرستاری ایران برای چاپ فصلنامه مشترک مراقبت سرطان و فصلنامه تحقیقات کیفی در  علوم سلامت با دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در زمینه های انتشار نشریات  علمی پژوهشی مشترک ، برگزاری کارگاههای اموزشی مشترک و برگزاری همایش های بین رشته ای